Missie en visie

 

De ACADEMIE van Ons Tweede Thuis is een opleidingscentrum dat workshops, trainingen, leertrajecten en opleidingen aanbiedt aan mensen met een verstandelijke beperking of mensen met een ontwikkel- of gedragsstoornis.
  
 

Bij het aanbod vindt de ACADEMIE een aantal dingen belangrijk:

  • Leren is alleen leuk als je het zelf wilt.
  • Leren doe je met elkaar.
  • Leren is ergens bewust van worden.
  • Leren is ergens inspiratie over opdoen.
  • Leren doe je op een actieve manier (dus niet alleen maar luisteren op een stoel).
  • Je mag fouten maken.
  • Van fouten maken kan je leren.
  • Wat je leert, voer je gelijk uit op je woning, je werk of in je vrije tijd.
  • We houden van positieve communicatie.
  • Leren stopt nooit.

Het opleidingscentrum sluit aan bij de kernwaarden van Ons Tweede Thuis.

LEF 

Als deelnemer toon je lef door je verder te willen ontwikkelen en je in te schrijven voor een workshop, training of opleiding.

Daarnaast zet de ACADEMIE talenten in. Cliënten die het lef hebben om als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan als co-trainer.

ZELFBEWUST

Wat is jouw leervraag? Jij bepaalt wat jij wilt leren.

VERBINDING

De ACADEMIE werkt zoveel mogelijk samen met verschillende organisaties om jouw zoveel mogelijk te ontwikkelen.
Jouw netwerk wordt erbij betrokken om je nieuwe kennis en vaardigheden te blijven gebruiken. 

KWETSBAAR

Jezelf ontwikkelen of je grenzen verleggen is niet alleen leerzaam en leuk, maar ook spannend. Je kunt je kwetsbaar voelen omdat verandering je uit je vertrouwde situatie of omgeving haalt.
De ACADEMIE is een veilige, vertrouwde en inspirerende omgeving om je persoonlijk te ontwikkelen.

KRACHT

Door het volgen van workshops en trainingen groeit je zelfvertrouwen. Je voelt je krachtiger.