Waar sta jij over 1,5 jaar?

Sinds september is de verlengde leerweg Haarlemmermeer gestart.
Acht enthousiaste deelnemers zijn gestart met een persoonlijk ontwikkeltraject van 1,5 jaar.
In dit leertraject staan ze bewust stil bij:

  • Wie ze zijn.
  • Welke wens zij hebben op het gebied van hun loopbaan.
  • Wat hun kwaliteiten zijn.
  • Welke baan het beste bij hen past.
  • Het optimaliseren van hun energiebalans.
  • Het vragen van hulp als dat nodig is.
  • Basale werknemersvaardigheden, zoals op tijd komen, gemotiveerd zijn, netjes werken.

Het doel is het hoogst haalbare niveau halen op het gebied van hun loopbaan en het beter kunnen participeren in de maatschappij.

We vroegen laatst de studenten of ze al een beeld kunnen schetsen van hun einddoel.
Welke verwachtingen hebben ze?
Waar hopen ze na 1,5 jaar te staan en te kunnen?

Een student maakte hierover een gedicht. Lees maar.

Gepubliceerd op

Comments are closed.