Omgaan met de dood

Bij de training: omgaan met de dood

  • Leer je alles rondom de dood, zoals begraven, cremeren, afscheid nemen, herinneringen ophalen enz.
  • Deze training is geen therapie.