Kassavaardigheden

Bij de training: omgaan met geld op het werk

  • Leer je hoe je met een kassa werkt.
  • Leer je mensen het juiste bedrag aan wisselgeld te geven.